Braskamin för extra myskänsla

Braskamin infälld i vägg - Byggledarna.se

Kan du hitta ett inredningsmagasin som inte haft en braskamin i sitt senaste nummer? Knappast. Eldstaden är sen urminnestider det som skapar myskänsla i ett hem. Det har inte förändrats. En synlig brasa ger förtås värme men också den underbara känslan av trivsel.

De senaste åren verkar branschen för braskaminer ha exploderat. I dag finns massor av modeller i olika utformningar att välja bland. Men som huvudregel kan man säga att braskaminen är en kamin som är gjort av plåtmaterial/stålplåt, av gjutjärn eller täljsten. Det förekommer också braskaminer med kombinationer av dessa material. Täljsten är bra eftersom det gör att kaminen håller värmen längre. Det kortar alltså avkylningen när brasan i kaminen brunnit slut.

Modern braskamin snäll mot miljön

Du har säkert hört att vedeldning kan vara farlig för både miljö och människor. Det är sant. Men vedeldning behöver inte vara farligt. Det beror på vilken braskamin du eldar med.

Vedeldning och eldning med pellets i gamla kaminer kan bidra till luftföroreningar som stör känsliga personer som barn, astmatiker eller andra som har problem med andningen och sina luftrör. De hälsofarliga partiklarna och stoft som kommer ut vid eldning i bostadshus är till exempel PAH, polycyliska aromatiska kolväten. Vedeldning som leder till hälsoproblem förekommer i första hand i tätbebyggda områden där många husägare eldar med ved och pellets.

Om alla skulle byta ut sina gamla pannor och kaminer till moderna modeller skulle det verkligen spela roll för utsläppen. Det är nämligen mycket stor skillnad på olika pannor/kaminer. Det är du som husägare som själv har ansvar för att elda så miljövänligt som möjligt. Köper du en modern klimatsmart kamin eller panna till ditt hem så tjänar både du och dina grannar på det. Luften blir helt enkelt bättre.

Naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer om det här och få hjälp med tips och råd om hur du eldar på ett miljövänligt sätt genom att ladda ner broschyren “Elda rätt”. Att elda med ett biobränsle som ved kan faktiskt vara ett klimatsmart sätt att värma upp din bostad.

Svanenmärkt braskamin - byggledarna.se

Klimatsmart braskamin

Hur stor skillnad är det då på en gammal braskammin och en ny? Energimyndigheten har gjort ett test för att ta reda på just det. Myndigheten testade nya braskaminer och jämförde med ett par äldre kaminer, både från 1990-talet och 1980-talet.

Resultatet av testet visar att nya moderna braskaminer kraftigt minskar förbrukningen av ved, du som köper en modern kamin kan minska vedförbrukningen med 20 procent. Testet visade också att med en modern kamin kan man minska sina utsläpp av oförbrända kolväten minskar med 50-85 procent. Motsvarande siffra för stoft visar att minskningen med en ny kamin är 60-80 procent!

Mindre ved, svalare element

Energimyndighetens test visar alltså att du kan minska föroreningarna i utomhusluften kraftigt. Du som satsar på en modern braskamin kan elda på ett klimatsmart sätt samtidigt som du minskar dina uppvärmningskostnader. Du kan skruva ner elementen eftersom braskaminen gör en del av jobbet med att värma upp bostaden. Med en modern braskamin behöver du inte heller köpa eller hugga lika mycket ved. Nya kaminer har en mycket bättre förbränningsförmåga – du får alltså mer värme i huset för varje vedträ, mindre energi går till spillo!
Braskamin i hus med havsutsikt - byggledarna.se

Mys med miljömärkta kaminer

Det finns förstås miljömärkningar av kaminer och vedpannor som med allting annat. Många produkter som säljs i dag lever upp till de krav som Boverket ställer i sina byggregler.

För dig som myser av bara tanken på en riktigt miljövänlig kamin så kan det vara en idé att satsa på till exempel en Svanenmärkt braskamin. För att en kamin eller vedpanna ska få märkas upp med den grönvita Svanen krävs låga utsläpp, hög verkningsgrad och produkten ska vara konstruerad av material som inte är så belastande för miljön. Du som köper en sådan kamin ska också få med en instruktionsbok där du får lära dig mer om klimatsmart eldning. Det är naturligtvis en härlig känsla att veta att elden du ser i din kamin inte släpper ut mer än nödvändigt. Mysigare mys helt enkelt!

Mysigt med eld i kaminen - byggledarna.se

Elda för trivselns skull

De flesta braskaminer är i dag designade för att du som investerar i en sådan både ska kunna njuta av värmen och synintrycket. Mycket av elden ska synas och det är inte ovanligt att braskaminen kan visa den levande elden i 180 graders vinkel. Precis som gamla murade öppenspisar kunde göra!

Men även om du köper en braskamin mest för att det är så trevligt, lägg lite tid och omtanke på vilken kamin du köper. Fråga om råd på företag som säljer braskaminer. Ta hjälp av installatören. Det är viktigt att du får en kamin som är rätt storlek för ditt hus. En braskamin som har för låg effekt i förhållande till storleken på ditt hus leder lätt till att du eldar oftare – ändå blir det kanske inte tillräckligt varmt! Har du köpt en för kraftig braskamin riskerar kostnaderna att öka och värmen blir faktiskt sämre eftersom du inte kan använda kaminen optimalt, det blir för varmt helt enkelt och du måste småelda. I din kommun ska det också finnas riktlinjer för hur du och andra med braskaminer kan elda.

Mysigast, billigast och mest miljövänligt är att kunna vedelda med hög verkningsgrad. Få saker skapar så mycket trivsel – både i soffan och plånboken!