Pålning – förstärkning av grunden

Om du ska bygga din villa på en tomt där markförhållandena är oklara, bör du kontakta ett företag som utför inspektion och pålning för grundförstärkning.

Det finns många natursköna tomter där jordlagren inte utan vidare lämpar sig för husbyggen. Hur många tomter finns det inte i slänter mot vattendrag, där en drömvilla skulle passa bra? Den som spekulerar över en sådan tomt bör därför börja med att låta inspektera tomten och de jordlager som finns. Modern pålningsteknik kan nämligen göra underverk och ge ett säkert bygge.

Pålning kan göras med olika metoder. En viktig sak är naturligtvis att pålning sker med moderna maskiner som inte onödigtvis skadar tomten. Och efter pålning görs stötvågsmätning för att kontrollera att pålarna har den eftersträvade bärförmågan. Pålning görs oftast med betongpålar, men vid stora belastningar kan den göras med stålkärnepålar.

Pålning – undersökning och pålning

Familjen har funnit sin drömtomt för ett nytt hus. Du är osäker på vad som krävs för att kunna bygga hus på tomten. Du kontaktar därför ett företag som dels kan undersöka marken och dels kan förstärka marken om det skulle behövas. Efter undersökning av tomten och diskussion blir det uppenbart att det är nödvändigt att förstärka grunden.

Den firma du anlitar kan göra markförstärkning på olika sätt. Ett sätt är att borra djupa hål i marken ner till fast mark eller till berg. Därefter fyller man hålen med torr kalk och en cementblandning. När det är gjort kommer blandningen att härdas med hjälp av grundvattnet. På så sätt minskar risken för framtida sättningar vid vibrationer.