Fallskyddsutbildning för säkrare arbeten på hög höjd

Om du jobbar med en byggnation av en hög byggnad så kan det vara ett krav att du går en fallskyddsutbildning. En utbildning där du får lära dig hur du ska hantera alla arbeten på hög höjd.

Även om man försöker undvika arbeten på hög höjd så går det ibland inte att lösa på annat sätt. Det är då som man måste gå en fallskyddsutbildning. Det är en utbildning där du får lära dig hur du ska agera för att du inte ska riskera att falla och dessutom lära dig hur du ska agera ifall du, eller någon annan, ändå skulle falla. Det är därför en mycket viktig utbildning som du på alla sätt måste följa och ta på största allvar, ifall du utför ett höghöjdsarbete.

Vad som ingår i en fallskyddsutbildning

I en fallskyddsutbildning ingår det många olika moment, men i stort sett är de uppdelade i två delar. En del som handlar om vilken utrustning du ska ha för att inte falla och om hur du ska agera för att inte falla. Och en annan del som handlar om hur du ska agera ifall du eller någon annan skulle falla, och du måste sköta räddningsinsatsen. För även om du har allt inom utrustning så är det inte bra att exempelvis bli hängande länge i en sele, eller upp och ned. Det är inte heller bra ifall något, eller någon, trillar ner på de som kan tänkas finnas nedanför ytan där du arbetar. Läs mer om fallskyddsutbildning på denna sida: https://www.fallskyddsutbildning.net/