Dränera huset

Att ha ett väl dränerat hus är viktigt för att undvika att fukt eller vatten tar sig in och skapar problem. Fukt i huset orsakar ofta en mögeltillväxt vilket kan vara svårt att få bukt med.

Om du har planer på att bygga nytt hus så ska du se till att anlita en bra firma som utför dräneringen på bästa sätt. Då slipper du eventuella problem i framtiden som kan uppstå vid dåligt dränerat hus. Nu kanske du undrar vad en dränering är. Jo, det är ett arbete som görs i marken runt om grunden av ditt hus och man leder helt enkelt bort vatten från huset.

Vatten leds bort med hjälp av rör och dräneringsgrus så att du slipper få in fukt i huset. Det är vatten i marken som leds bort med hjälp av denna metod och en mark kan ha olika mängd vatten i sig. Därför är man ibland tvungen att dränera extra mycket.

Problem med fukt

Om du har ett dåligt dränerat hus så kan det ta sig in fukt och det skapar i sin tur problem med mögel. Att andas in mögelsporer är väldigt skadligt för hälsan och speciellt om man har astma, så att åtgärda problemet är viktigt. Tecken på att du har fukt i huset kan vara till exempel att det blir fukt på dina fönster. Upplever du fuktproblem så går det bra att dränera ett redan befintligt hus. Det går utmärkt att gräva upp marken runt ditt hus och lägga ner dräneringsmaterial. Läs mer om dränering på denna sida: https://www.stockholmdränering.se