Behöver ni asbestsanera er byggnad i Stockholm?

Innan man kom på att asbest är farligt användes det i olika byggmaterial. Ska man renovera en fastighet eller industribyggnad i Stockholm kan byggnaden därför först behöva asbestsaneras.

Asbest är idag förbjudet att använda i byggmaterial men det finns fortfarande en hel del äldre byggnader där materialet finns kvar. Står man inför en renovering av en bostad, fastighet eller industribyggnad är det därför viktigt att man först kontrollerar om där finns asbest. Kakelfog, golvlim, gummimattor, isolering och annat byggmaterial kan innehålla asbest. Det går inte att bara riva ut byggmaterial eftersom man då riskerar att de farliga partiklarna sprids i luften och skadar människor runt omkring. I stället måste man ta hjälp av ett företag specialiserat på asbestsanering för att säkerställa att materialet tas om hand på rätt sätt.

Det krävs särskild utbildning för att få handskas med asbest

En asbestsanering måste ske efter vissa regler och det är viktigt att det område som ska saneras spärras av ordentligt, så att partiklarna inte kan spridas i luften. Asbest är ett cancerframkallande ämne och det krävs särskilt tillstånd för att få handskas med materialet. Det företag man anlitar för sanningen måste därför ha särskilt utbildad personal och företaget måste följa de särskilt utarbetade säkerhetsprogram som finns. Priserna mellan olika aktörer kan variera och det kan därför löna sig att ta in kostnadsförslag från mer än ett företag. Fråga också vad som ingår i saneringen. Det kan exempelvis underlätta om företaget också hjälper till med att ansöka om tillstånd för saneringen.