Attefallshus – Vad som gäller om du vill bygga ut på tomten

Vi reder ut begreppen och reglerna kring attefallshus

attefallshus

Vad gäller egentligen om man ska bygga ett Attefallshus?

Attefallshuset, är en ny typ av byggnad som från sommaren 2014 kan byggas på hustomter. Byggledarna.se går här igenom vilka regler som gäller för den som vill bygga ett Attefallshus.

Attefallshuset är döpt efter tidigare bostadsministern Stefan Attefall (KD), som drev igenom förslaget om den nya byggnadsformen. Sedan juni 2014 kan husägare bygga sådana hus på tomten.

Ett Attefallshus får ha upp till 25 kvadratmeters byggnadsera och en nockhöjd på max fyra meter. Den kan inredas till permanentbostad.

Vem får då bygga ett Attefallshus? Den som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom en friggebod på maximalt 15 kvadratmeter, även uppföra ett Attefallshus. Först måste man dock få klartecken från byggnadsnämnden.

Den som har en tomt med en- eller tvåbostadshus får bebygga tomten med en eller flera friggebodar och ett eller fler Attefallshus upp till max 25 kvadratmeter. Man får dessutom bygga till huset med 15 kvadratmeter. Dessutom kan man bygga två takkupor om det inte finns några sedan tidigare.

Attefallshuset får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet och kan användas antingen som självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis garage, förråd eller gäststuga (komplementbyggnad).

Om du bygger huset närmare tomtgränsen än 4,5 meter så måste man ha grannarnas medgivande. Om grannarna säger nej så får byggnadsnämnden avgöra tvisten efter att du sökt bygglov. Det finns även särskilda regler om du bygger huset nära vattendrag eller järnväg. Om man ska använda huset som komplementbostad för permanentboende så måste det vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Bygglov krävs i vissa lägen för ett Attefallshus. Det kan vara om man bygger i ett område som bedöms som särskilt värdefullt eller anses viktigt ut försvarssynpunkt.

Uppför du ett Attefallshus utan att ha ansökt eller fått ett startsbesked så kommer huset att räknas som ett svartbygge. Då kan byggnadsnämnden ta ut ett vite i form av en byggsanktionsavgift.

Om du behöver mer information om Attefallshus, kontakta byggnadsnämnden i din kommun. Du kan också läsa mer på Boverkets hemsida.