ADR-utbildning behövs för farligt gods

Alla som hanterar och levererar farligt gods måste ha en ADR-utbildning. Det är grundläggande kunskaper om farligt gods på väg och innefattar alla regler som gäller dessa transporter.

Arbetar du som chaufför finns det många regler runt farligt gods som du måste känna till. För att få lova att köra sådana laster måste du ha ett intyg på att du har gått ADR-utbildning. Reglerna omfattar både vilka speciella dokument du ska ha med dig i bilen, hur godset ska lastas och märkas och hur lastbilen ska vara märkt. Men det finns mycket mer som ingår i den nödvändiga ADR-utbildningen.

En kort sammanfattning av regelverket

MSB har noggranna regler för allt som gäller farligt gods, både hur containers och fat ska vara beskaffade och hur de ska transporteras. Alla större företag som handskas med farligt gods har en särskild säkerhetsrådgivare som är expert inom området. Som chaufför måste man veta hur man ska lasta och lossa godset och vilka skyddsanordningar som måste finnas i bilen.

Det gäller säkerheten för både människor och miljö när man transporterar farligt gods. Är olyckan framme behöver man plocka fram till exempel stoppklossar och varningsskyltar. Brandsläckare och skyddsutrustning kan också behövas. Etiketter på godset ska ange vilket farligt ämne det handlar om.

Även utanpå lastbilen ska det finnas märkning med skyltar med speciella faronummer på. Detaljerna i reglerna kan ändras, så man behöver vara uppdaterad på myndigheternas krav. Först av allt, skaffa ett ADR-intyg så att du har rätt att köra transporter med farligt gods.