Passivhus är framtidens husmodell

Hus byggt enligt standarden för passivhus

Planerar du att bygga nytt hus? Då vet du att det idag ställs höga krav på att byggnaden ska vara energieffektiv för att leva upp till gällande EU-direktiv och nationella byggnormer. Men något som många har missat är att det finns hus som med råge uppfyller de gällande normerna och till och med är helt energineutrala eller i vissa fall genererar mer energi än vad de förbrukar. Ett av dessa koncept är passivhus och här berättar vi lite mer om den idén och de normer som ska uppfyllas för att en byggnad ska få kallas så.

Passivhus har länge funnits i Tyskland och Österrike

Österrike och Tyskland är två länder som ligger i framkant när det kommer till ekologiskt byggande och energieffektiva hus. Här har man ett nära samarbete mellan universitet och byggbranschen, vilket har lett till snabba framsteg när det kommer till att utveckla byggnader med så låg energiåtgång som möjligt.

Konceptet passivhus (Passivhaus på tyska) baserades faktiskt på ett svensk-tyskt samarbete mellan en forskare vid Lunds universitet och Institut für Wohnen und Umwelt i Darmstadt på 1980-talet. Sedan 1996 så finns Passivhaus-Institut i just Darmstadt där man leder och följer upp utvecklingen på området. Idag finns tiotusentals passivhus världen över och idén börjar få mer och mer fäste även här på hemmaplan.

Utnyttjar naturens egna förutsättningar

Som du säkert känner till så står solen lägre på vinterhalvåret än vad den gör under sommaren. Detta är en av de nyckelfaktorer som ett passivhus utnyttjar. Genom att lägga stora fönster riktade mot solen, men med ett stort takutsprång så skyddas byggnaden mot att bli för varm under sommartid, men släpper in värme och ljus under vintern. Placerar man sedan massiva golv och väggar innanför dessa ytor så fångas solvärmen upp och minskar behovet av uppvärmning.

Men det är inte bara den typ av funktioner som utgör ett passivhus. Själva konceptet går ut på att skapa byggnader som är energisnåla på alla fronter. Dels så handlar det om att minimera värmeförluster, till exempel genom extra bra isolering av väggar, tak och fönster. Ett annat mycket viktigt steg är att använda sig av smarta och effektiva ventilationssystem som tillvaratar den värme som genereras av det dagliga livet i huset – både att människor vistas och rör sig i byggnaden samt värme som genereras av elektriska apparater och därtill den ovan nämnda solen som strålar in. Lyckas man riktigt väl med designen så behöver huset ingen ytterligare värmekälla, men detta är förstås en sanning med modifikation i det svenska klimatet. Här brukar det behövas ett litet värmetillskott för att det ska fungera om man råkar bo i en kallare landsände, även om det är väldigt litet jämfört med den energiförbrukning som ett vanligt hus har.

Ett kriterium för att ett hus ska få kallas för passivhus är att byggnaden inte får förbruka mer än 15 kWh per kvadratmeter och år. Ett hus på 100 kvadratmeter får alltså högst ha en årsförbrukning på 1500 kWh el, vilket är väldigt lågt jämfört med gängse byggnader som värms upp med el. I Sverige är kravet faktiskt ännu vassare då det här tillåts högst 14 kWh per kvm och år. Läs gärna rapporten från Forum för energieffektivt byggande om standarden FEBY Guld som beskriver de krav som ställs på ett passivhus: https://www.feby.se/files/rapporter/2019-12-12-kravspecifikation-feby18.pdf

Fler bör bygga på detta sätt

Ska du bygga ett nytt hus är det därför en god idé att överväga ett passivhus eller till och med ett plusenergihus (ett hus som genererar mer energi än det förbrukar på ett år), inte bara för miljöns skull utan även för din plånbok. Elpriset stiger varje år, så att minska behovet av energi som skickas in i byggnaden är det bästa du kan göra för att skydda dig om priset skulle skjuta i höjden.

Lever upp till dagens krav på estetik och komfort

Ett annat plus är att passivhus brukar vara väldigt snygga. Vem gillar inte ett härligt öppet glasparti ut mot den soliga delen av tomten? (Med automatiska sensorer för att fälla ner solskyddet om det blir för varmt förstås!) Öppen planlösning och luftiga rum samt en automatiserad ventilation som håller en jämn temperatur i byggnaden gör vardagen väldigt bekväm. Behövs det lite extra uppvärmning så kan den med fördel installeras i form av golvvärme som bibehåller värmen och känns härlig mot fötterna året runt.

Att bygga ett passivhus är alltså en smart idé av många olika skäl. Klart värt att ha i åtanke om du letar efter en bra lösning vid nybygge.