Annonsera här.

Kontakta oss för att annonsera på denna sida.

Se till att din byggfirma följer reglerna för takarbeten

Slarva aldrig med jobb på hög höjd! Ingen som arbetar på hög höjd får någonsin arbeta ensam! Det här är några av många regler som finns och som måste följas inom byggbranschen för att rädda liv.

Byggnadsarbetare som faller från en hög nivå till en lägre nivå tillhör tyvärr de vanligaste orsakerna till dödsolyckor och allvarliga skador inom byggbranschen. Därför finns i dag tydliga regler och föreskrifter för att förhindra riskerna för fall redan vid höjder på ett par meter vid byggnadsarbete.

Tak- och stegar innebär stora risker

Det finns byggarbeten på hög höjd som innebär större risker än andra, till dem hör takarbete, arbete på stege, arbete med fasader och bjälklag.

För att förebygga olyckor som kan leda till skador och i värsta fall döden ska byggfirmor använda så kallade kollektiva skydds­anordningar. Till dessa räknas

skyddsräcken som är upp emot 1 meter höga och de ska vara hållfasta. Räckena ska vara utformade så att de kan hindra arbetare att falla över de,, genom dem eller under räckena.

Det finns en hel del krav för att ett skyddsräcke ska vara godkänt för att skydda byggarbetare, till exempel ska den tvärgående fotlisten på ett räcke vara minst 15 cm högt för att skydda byggarbetare. Om det finns några lösa byggmaterial eller andra föremål som kan trilla genom skydds­räckets stänger så ska det kläs in med nät.

När en byggfirma ska fixa tillfälliga skyddsräcken på en ­arbetsplats ska det vara åtminstone 1 meter höga. Ibland ska skydds­räckena vara högre, det kan till exempel gälla arbete på branta tak.  

På myndigheten Arbetsmiljöverkets hemsida finns mer att läsa för dig som har en byggfirma, där står bland annat att det inte finns några exakta krav på hur ett skyddsräcke ska vara dimensionerat för att leva upp till kravet på att vara hållfast. Men det finns en frivillig ­standard för temporära skydds­räcken och system för räcken som gäller för byggbranschen inom Europa (SS-EN 13374:2013).

Många tillverkare av skyddsutrustning har valt att bygga sina räcken och skyddssystem utifrån just denna standard.

Det är mycket viktigt att du som är chef, arbetsledare och jobbar med arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen till exempel som skyddsombud känner till vilka regler och standarder som gäller för arbete på hög höjd. Det kan rädda liv!

Färre stegar fler ställningar

I dag har jobb på byggnadsställningar blivit vanligare vid olika sorters arbeten på hög höjd.  Ställningar används nära på uteslutande inom byggindustrin. Men det gäller även i andra branscher som till exempel inom fastighetsskötsel, inom handeln och i viss del även inom utbildning för byggbranschen.

Tidigare användes oftare bara stegar. Men i dag har säkerhetstänket inom olika branscher ökat, du kan se byggnadsställningar användas när personal ska läsa av instrument, justera olika anordningar på hög höjd, utföra olika servicejobb på hög höjd som att laga lampor eller fixa trasiga armaturer.

I dag används oftast rullställningar, alltså byggställningar på hjul både inom och utanför byggindustrin.