Annonsera här.

Kontakta oss för att annonsera på denna sida.

När ska OVK-besiktning ske?

Ventilationssystem
Ventilationssystem

Det är två saker som avgör hur ofta OVK-besiktning behöver genomföras. För det första är det typ av byggnad. Det är exempelvis betydligt större krav på en offentlig byggnad som en skola mot ett enfamiljshus. För det andra är det vad för slags ventilation som finns i byggnaden.

Enligt Boverkets regler kring OVK-besiktning finns fem olika ventilationstyper.

S – S står för självdragsventilation och innebär att byggnaden är byggd på ett sätt som skapar ett självdrag. Därmed behöver det inte finnas någon specifik ventilationsutrustning.

F – F står för Fläktventilation. I detta fall krävs det att det är en fläktventilation som har fläktstyrd frånluftsflöde

FT – FT står för Fläktventilation men med tillägget T betyder det att ventilationen är fläktstyrd både för frånluftsflödet och tilluftsflödet.

FX – FX står för Fläktventilation och tillägget X står för att ventilationen har värmeåtervinning.

FTX – Detta är samma fläktsystem som FT men med tillägget X som därmed anger att den har värmeåtervinning.

Utifrån dessa olika ventilationsnivåerna samt olika fastigheter finns fyra olika nivåer på OVK besiktning.

Nivå 1

Är det skolor, förskolor, sjukhus eller andra vårdlokaler ställs det högsta kravet på ventilationen. I detta fall ska en OVK-besiktning ske vart tredje år oavsett vilken ventilationstyp som används i byggnaden.

Nivå 2

Om det är FT alternativt FTX-ventilation på byggnaden krävs OVK besiktning vart tredje år om byggnaden innefattar kontor, personalutrymmen eller är flerbostadshus.

Nivå 3

På nivå tre krävs bara besiktning vart sjätte år. I likhet med nivå 2 handlar det om byggnader som bland annat har personalutrymmen, kontor eller är industribyggnader. Lokalmässigt är det exakt samma som på nivå 2. Skillnaden är vilken ventilation som används. För att få det lägre kravet krävs nämligen att man har S-, F- eller FX-ventilation.

Nivå 4

På den sista nivån finns inte något krav på att OVK-besiktning ska ske regelbundet. Kravet är däremot att besiktning skett efter att ventilationen installerats i bostaden. För att dessa regler ska gälla krävs att det är ett en- eller tvåfamiljshus. Dessutom att dessa har FX eller FTX-ventilation.

Detta betyder att en bostadsrätt kan ha helt andra krav än en annan bostadsrätt. Är det ett höghus klassas det som flerfamiljshus och hamnar på nivå 2 eller 3. Därmed måste besiktning ske vart tredje eller vart sjätte år.

Är det däremot en bostadsrätt med egen ingång räknas det som enfamiljshus (även om de sitter ihop som radhus). Därmed krävs ingen regelbunden besiktning.

Mer information finns att hitta här: http://www.ovkbesiktning.nu/.